گل-گیاه

دانستنیها در مورد انواع گل کاشت گل آبیاری گل ایجاد فضای سبز در شهرداری ها پارک ها بهترین گزینه ها برای استفاده مواد اولیه گلدان گل برای فضای سبز گرین وال

گلدان های طبقاتی هیلدا

استفاده از گلدان های هیلدا به این معنی است که شما به گیاه زنده خود علاقه مند هستی آیا شما به موجود زنده ای که در کنار خود زندگی میکند ارزش میگذاری؟

بیاید با هم مهربان باشیم 

مجموعه هیلدا به خاطر اینکه به طبیعت علاقهمند است و عاشق گل و گیاه است خود را بر این باور داشت تا برای طبیعت و فضای سبز ارزش بگذارد و اقدام به تولید بیش از 200 مدل بستر زندگی گل-گیاه را تولید کرد

با گیاهان مهربان باشیم

اول باید بررسی شود آیا توان نگهداری از یک موجود زنده را داریم؟

محیط امن ایجاد کردن برای گل و گیاه . آبیاری به موقع . جلو گیری از آفات . دارای نور کافی . چه نوع گیاهی را در چه آب و هوایی قرار دهیم .

گیاهان فضای باز و گیاهان آپارتمان

گیاهان به دسته های مختلفی تقسیم میشوند و ما باید در زمان انتخاب دقت کنیم و برای محیط طبیعی خود موجودات قابل سکونت انتخاب کنیم – آیا محیط ما سرد است آیا محیط ما گرم است – آیا نور کافی برای گل و گیاه خود داریم ؟ همه این ها نیاز به بررسی است – امیدوارم بتوانیم به طبیعت مهربان باشیم تا بقای ما به خطر و بشر با طبیعت زنده است